Milieusector ziet werkgelegenheid groeien

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de werkgelegenheid in de milieusector met ruim 13% is toegenomen in de periode van 2001 tot 2015. De werkgelegenheid in 2015 stond binnen de sector gelijk aan 140.000 voltijdsbanen. Met de milieusector worden alle bedrijven en instanties bedoeld die ‘goederen en diensten produceren op het gebied van milieubescherming en grondstofmanagement’. De totale werkgelegenheid nam af in 2008, maar die bleef in de milieusector ongehinderd doorgroeien. Daar kwam in dezelfde periode ook nog een sterke groei in investeringen bij. Waar in 2000 nog ‘maar’ 2,2 miljard euro werd geïnvesteerd in de sector, was dit in 2015 maar liefst 4,9 miljard: ruim een verdubbeling dus.

De investeringen waren het grootst in de afvalwaterzuivering en riolering, hier ging 34% van het totale budget naartoe. Natuur- en landschapsbeheer kwam op de tweede plaats, met 25% van het totaal. Afvalbeheer sloot de top drie af met 19% van het totaal. De stijgingen hebben niet alleen gezorgd voor meer werkgelegenheid, maar ook voor meer toegevoegde waarde van de milieusector. De sector had in 2015 een aandeel van 2,5% in het bruto binnenlands product. Dit aandeel was in 2001 nog 1,9%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *